neo Sertifikasyonları

neo Sertifikasyonları kullanıcıların İngilizce yeterlilik düzeylerini belirlemek ve onaylamak için kullanılan sistemlerdir. Avrupa Konseyi tarafından dil düzeylerini tanımlamak için geliştirilen ve uluslararası saygın bir sistem olan Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi‘ni (CEFR) temel alır. CEFR yeterlilik düzeyleri, TOEFL, TOEIC, IELTS ve Cambridge sınavları da dahil olmak üzere pek çok bilinen sınavdan daha çok tanınmaktadır. Tüm dünyada Eğitim Bakanlıkları tarafından İngilizce müfredatlarının ulusal hedeflerini ve standartlarını belirlemede giderek daha da fazla kullanılmaktadır.

neo 35 yıl boyunca öğrenci çalışma davranışını, ilerleme oranlarını ve test sonuçlarını kapsayan detaylı verileri toplayarak değerlendirmiştir. Bu veriler CEFR ile neo Sertifikalarının denkliğinin temelini oluşturmaktadır. neo kullanıcılarına hedeflerini CEFR çerçevesinde sunmakta ve başarılı olanlara uluslararası kabul görmüş CEFR Sertifikaları vermektedir.

CEFR Sertifikasyon Düzeyi Tanımlamaları

TR-24e-JAN-Pre-A1-icon

En temel konuşmaları ve kişisel bilgileri anlayabilir. Selamlaşabilir ve basit sorular sorabilir. Yavaş ve dikkatli bir şekilde konuşulursa, şimdiki zamanda basit ifadeleri anlayabilir ve cevaplayabilir. Temel sayıları ve harfleri ifade edebilir ve anlayabilir.

A1-Certificate-Icon

Günlük konuşma ifadelerini ve çok temel kalıpları anlayabilir ve kullanabilir. Kendini ve başkalarını tanıtabilir. Kişilerin yaşadıkları yer, tanıdıkları kişiler ve sahip oldukları nesneler gibi kişisel bilgiler hakkında soru sorabilir ve cevap verebilir. Yavaş ve anlaşılır konuşulduğunda karşısındaki kişi ile basit düzeyde iletişim kurabilir.

TR-24e-JAN-A1+-icon

Yavaş ve anlaşılır biçimde konuşulur ve anlatılan kavramlar arasında duraklanırsa söylenenleri anlayabilir. Basit kelimeler, ifadeler veya kısa cümleler kullanarak soruları cevaplayabilir. Herhangi bir eylem veya söylemi beğenip beğenmediğini ifade edebilir. Haftanın gününü, tarihi ve saati söyleyebilir ve bu konularla ilgili soruları sorabilir.

A2-Certificate-Icon

Konuyla doğrudan ilgili olan cümleleri ve sık kullanılan ifadeleri anlayabilir. Tanıdık, alışılagelmiş konularda ve basit, doğrudan bilgi alışverişi gerektiren temel ve sıradan durumlarda iletişim kurabilir. Kendi geçmişini, yakın çevresini ve içinde bulunduğu durumu basit anlatımlarla tarif edebilir.

TR-24e-JAN-A2+-icon

Paylaşılan uluslararası kelime öğelerinin bir kısmı da dahil olmak üzere çok kullanılan kelimeleri içeren kısa ve basit metinleri anlayabilir.  Anlaşılır biçimde konuşulursa gündelik konuları basit bir şekilde tartışabilir. Ne yapılacağını, nereye ve nasıl gidileceğini ve nasıl buluşulacağını anlatabilir.

B1-Certificate-Icon

Standart dil kullanıldığında, iş, okul ve dinlenme gibi bilinen konularda, konunun ana noktalarını anlayabilir. Bilinen veya kişisel ilgi alanları ile ilgili konularda iletişim kurabilir. Yaşadığı olaylar ve deneyimlerini, hayallerini, umutlarını ve hedeflerini anlatabilir, görüş ve planlarını kısaca gerekçelendirebilir ve açıklayabilir.

TR-24e-JAN-B1+-icon

Sık karşılaşılan ve tanıdık kavramlar içeren iş, okul ve günlük hayat ile ilgili konularda genel konuşmaları ve kısa anlatımları anlayabilir. İfade edebileceği kavramlar ile sınırlı olarak konunun ana hatlarını kendi cümleleri ile anlatabilir. Kısaca düşüncelerini ifade edebilir, planlanan işlerin ve eylemlerin nedenlerini açıklayabilir.

B2-Certificate-Icon

Somut ve soyut konulardaki karmaşık metinlerin içeriğini ve ana fikirlerini anlayabilir. Anadilini konuşan kişiler ile belli bir doğallık ve akıcılıkla düzenli bir iletişim kurabilir. Geniş kapsamlı konularda anlaşılır ve ayrıntılı açıklamalar yapabilir, güncel konularda görüşlerini ayrıntılı bir şekilde ifade edebilir.

TR-24e-JAN-B2+-icon

Anadilini hızlı ve hararetle konuşan kişiler arasındaki sohbete ayak uydurabilir. Kendi ilgi alanıyla ilgili çok çeşitli konularda net, ayrıntılı açıklamalar ve sunumlar yapabilir. Düşüncelerini yardımcı konular ve ilgili örneklerle genişletip destekleyerek açıklayabilir. Günlük hayat ve iş ile ilgili konuları rahatlıkla ifade edebilir.

C1-Certificate-Icon

Zengin içerikli, zor ve uzun metinleri anlayabilir ve içindeki saklı anlamları kavrayabilir. Kendini doğal ve akıcı bir şekilde ifade edebilir. Sosyal ve akademik ortamlarda dili etkili ve yerinde kullanabilir. Karmaşık konularda, metin bütünlüğünü sağlayacak araçlar kullanarak, anlaşılır, ayrıntılı ve sistemli bir metin yazabilir.

TR-24e-JAN-C1-Bridge-icon

Uzmanlık alanlarının dışındaki karmaşık konuları ifade edebilir ve anlayabilir. Doğrudan ifade edilmek yerine anlamın ima edildiği karmaşık tartışmaları takip edebilir ve bunlara dahil olabilir. Yalnızca nadir hatalarla yüksek derecede dilbilgisi doğruluğunu korur. Tutarlı bir dil akışıyla incelikli tartışmalar yürütebilir.

C2-Certificate-Icon

Duyduğu ve okuduğu her şeyi zorlanmadan anlayabilir. Yazılı veya sözlü kaynaklardan aldığı bilgiyi özetleyebilir, bunları nedenleri ile birlikte açıklayarak tekrar ifade edebilir. Kendini doğal, çok akıcı ve tam olarak ifade edebilir, karmaşık konularda bile ince anlam farklılıklarını belirgin bir şekilde dile getirebilir.

neo'nun CEFR Sertifikaları

TR-24c-JAN---Universal-Unique-Identifier

Kişiye Özel Evrensel Tanımlayıcı

DynEd Sertifikaları doğrulama için alt köşelerinde Kişiye Özel Evrensel Tanımlayıcı
kodu taşımaktadır. Bir DynEd sertifikasının orijinalliğinin doğrulanması için
www.dyned.com/certverify adresini ziyaret ederek sertifika sahibi hakkında istenilen bilgileri girmek ve kazanılan sertifikaların bir kopyasını görmek mümkündür.