Tüm Dünya'yı Kapsayan Güvenilir Ortaklar Topluluğu

FuturePrints Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş., neo ürünlerinin Tek Yetkili Avrupa ve Türkiye Distribütörü‘dür.  Ülkelerdeki yerel iş ortakları ile güçlü, kazançlı ve uzun vadeli işbirliğine inanmaktadır. İş ortaklarımız işin yönetiminden, geliştirilmesinden ve büyümesinden sorumlu olacak ve kendi bölgelerinde marka bilinirliği oluşturacaklardır.

Ülke Distribütörlerimiz, İngilizce dil öğrenimine yönelik ihtiyacın hızla arttığı her ülke için atanan tek yetkili distribütörler olacaktır. Ülke Distribütörlerimiz kendi ülkelerindeki işin yönetiminden, geliştirilmesinden ve büyümesinden sorumlu olacak ve marka bilinirliğini oluşturacaklardır.

Ticari Eğitim Ortakları neo ürünlerinin ülke içi pazarlamasından, satışından ve her yaştaki son kullanıcılara destek verilmesinden sorumlu bağımsız yerel şirketler olacaktır.

Akademik Eğitim Ortakları kurumlarında kayıtlı öğrencilere İngilizce öğretmek için neo ürünlerini kullanan K-12 eğitim kurumları veya üniversiteler olacaktır.

Ülkenize fayda sağlayacak bu iş fırsatından siz de yaralanabilir, neo’nun yenilikçi teknolojisi sayesinde kayda değer finansal getiri ve sosyal prestij kazanabilirsiniz. Dinamik küresel bir şirketle birlikte çalışıp insanların sosyal hayatlarına katkı sağlarken, kendiniz için de karlı bir iş geliştirebilirsiniz.

neo Kursları için Pazarlama Destek Dokümanları

107---July-Picture-for-neo's-Core-Principles