10 - 17 Yaşları arasındaki Gençler için Tasarlanmıştır

Doğal ve Akıcı Konuşmayı Sağlar

Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Coğrafya, Tarih, vb. Derslerin Konularını İşler

İngilizce Düşünmeyi Destekler

Okul Yaşamında Kullanılan Dile Odaklanır

Okuma Yeteneğini Geliştirir

İletişim Tabanlı bir Müfredat İçeriğidir